ועד הורים מרכזי – 12.6.2017

1
ועד הורים מרכזי – 12.6.2017
נוכחים: רן עמרם )א 1 '(, אסתי ליבוביץ )א' 2 (, רונן טין )ב' 1 (, עידית שרוני )ג' 1 ,)
טובי חביב )ג' 2 (, גילי פרן )ד' 1 (, שרון חזון )ד' 2 (, קרן נמיוט )ה' 1 (, נדין דרויש )ה' 3 ,)
ירית יחזקאל )ו' 1 (, אורית בלאני )ו' 2 (, גליה סולימאן )ז' 1 (, לימור דיירי )ז' 2 ,)
אירן זמיר )ח' 1 (, נעמה יגאל )ח' 2 (, גלית קרספי )ח' 3 ,)
צוות: חני קשי, דולי אלנקרי, לילי לויה, זהרה רג'ואן, נגה ויסמן, רומי חתואלי.
חסרים: סיגלית שאול )ה' 2 (, גלעד קרמר )ב' 2 )
עדכונים:
נעמה: הישיבה היום תחולק לשניים, בחלק הראשון נעבור על עדכונים מהישיבה האחרונה
ונפרט על ההמשך. בחלק השני נפרד מחני.
תודה לכל החברים על עזרתם להצלחת האירוע בזמן כל כך קצר.
שירותים – נעמה נפגשה עם אלחנן, אחראי שרתים/עובדי ניקיון מהעירייה, ביקשה לקבל
העתק מהסכם העבודה, אלחנן הבטיח כי יישלח ולאחר תקופה השיב כי לא מצא את ההסכם
ושלח פיסקה מחוזר מנכ"ל. אחד מההצעות היא למצוא פנסיונר/ית למספר שעות שיהיה
אחראי רק על עניין השירותים. יחד עם זאת, נעמה מציעה לעלות שלב בנושא יחד עם נציג נוסף
מההורים ולבדוק את העניין ולמצוא פתרון הולם.
חני: נושא הניקיון – קיים סבב בין עובדי ביה"ס שכל אחד מגיע מוקדם יותר עליו לנקות
אחרי ההפסקה הגדולה וההפסקה הקטנה בזמן המועדונית עמליה אמורה לנקות.
אם יהיה אפשרי למצוא אישה/גבר בפנסיה כי משלמים לה כנלווים ללא פגיעה בפנסיה, זה
יהיה נהדר שתעבוד כ- 3 שעות בניקיון. העירייה מוכנה לזה. נעמה פרסמה משרה לגבי זה, אך
עדיין לא מצאה.
שרון: כל עוד לא תיפתר בעיית הוונדליזם, שום דבר לא יעזור לכן צריך לחשוב על משהו
יצירתי.
חני: אלו מסרים שצריכים להגיע גם מהבית.
רומי: שוחחה עם נציגי התלמידים והם אלו שהעבירו בכיתות שיעורים לכך.
זהרה: צריך לחשוב אולי איך מתגמלים קומה שבה השירותים נקיים.
שרון ואסתי לוקחות על עצמן – להיות צוות שירותים.
נעמה: רן העלה רעיון שאם יש למישהו פרויקט כלשהו שהיה רוצה להוביל מוזמן. הפרויקט
צריך להיות מקובל על כולם.
רן: ביקש שלפני כל פגישה צריך לשלוח מייל עם כל מיני הצעות ועל מה יהיה הנושא. כמו כן,
ביקש שיהיה לו"ז לקראת שנה הבאה. )עד כמה שאפשר לתחום תאריכים למפגשים(
אירן: מבקשת עד ה- 1.7 להעביר רעיון לפרויקטים לשנה הבאה.
נעמה: במהלך החופש נעלה רעיונות ונגבש אותם לקראת שנה הבאה.
2
פרויקט אמירים
נשלח מכתב למשרד החינוך לאחראית על פרויקט אמירים ובו הרצון להיכנס לפרויקט, עקב
הגשה מאוחרת של הבקשה נדחתה בקשיתנו.
נעמה מציעה:
1 ) פרויקט אמירים – להגיש שוב בקשה בזמן על מנת להיכנס לפרויקט – הפרויקט מלווה ע"י
משרד החינוך, מלמד למצוינות ונעשה ע"י מורות מביה"ס.
2 ( קיר גיר לצביעה בחצר ההדר – להוסיף לחצר של השכבות הנמוכות קיר גיר שיוכלו לכתוב
ולצייר עליו להנאתם.
רן: בנוגע לקיר גיר, ישלח משהו עם הצעת מחיר.
אירן: לא הבאתי את הפירוט התקציבי אבל אני חייבת לציין את הבעייתיות בגבייה לסל
תרבות.
חני:
סל תרבות – בעיה בתשלומי סל התרבות וקושי בלהפעיל סנקציות כלפי הורים שלא משלמים.
הורים בוחרים לשלם למה שרוצים, אך כל פעילות שנעשית בתוך בי"ס מחויבים לשתף את
הילדים.
הורים שמקבלים מלגה לא תמיד משלמים את היתרה, הסנקציה שיכולה להיות – לא לתת
מלגה בשנה שלאחר מכן.
ירית: מתנדבת להיות בצוות גביה.
הצבעה לשאוף שרוב ההורים ישלמו דרך כרטיס אשראי – החלטה התקבלה ברוב קולות.
מציעים שעד תאריך מסוים בתשלום סל תרבות תינתן הנחה – יש לבדוק האם זה אפשרי מול
רואה החשבון של ביה"ס.
נעמה: אעדכן על התקציב כשאשלח את הפרוטוקול.
נעמה:
סוף שנה – ביום שישי האחרון, ה 30.6 , יוחלו ארטיקים לכל ילדי ביה"ס.
 חלוקת דיסקים עם תמונות מהפנינג פורים לוועדי הכתות.
 כרטיסים לבריכה יחולקו למשפחות נזקקות- עפ"י בקשה מנציג הכיתה.
חני:
קייטנה של החופש הגדול – לכתות א'-ג' משרד החינוך.
שיפוצי קיץ:
שירותי בנים בקומה ג' של הגדולים, העיריה מוסיפה גם לילדי כתות ד'.
תיקוני צבע בכתות.
קירוי מגרש התקווה – הצללה נוספת )רשתות( – כולל הבמה.
3
 מגרש כדורגל – מחפשים פתרונות לקירוי המגרש שלא יסתיר לשכנים, לא יחסום וכו'
)אין אפשרות לבנות אולם ספורט(.
בוטקה לשומר – בכל בי"ס יש בוטקה אחד בלבד בשער הראשי.
בשער הדר לא ניתן להציב בוטקה.
 החזרת ספרי לימוד – ישלח מכתב מסודר, משבוע הבא החזרת הספרים תתחיל.
לאחר מכן יוחזרו גם הלוקרים.
ב- 26.6 מסיבת סיום של כתות ח' וועד הורים מרכזי מוזמן לכך.
30.6  – יום שישי – סיום שנת הלימודים – טקס בית ספרי!
תם החלק הראשון
*עדכון תקציבי
בסעיף לוקרים – יתרה של 2,550.70 ש"ח.
בסעיף תרומות – הוחזרו התרומות להורים באמצעות זיכוי בכרטיס תלמיד לבקשת ההורים.
שכבות שהיו בגרעון בסעיף אחד וביתרה בסעיף אחר קוזזו הסעיפים כדי שלא יהיו בגרעון
יתרות חובה או זכות שנשארו בשנה זאת יעברו לשנה הבאה .
חופשה נעימה וקרירה